Meer dan 20.000 artikelen

 Geweldige prijzen

  Ondersteuning na verkoop

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen zolang in onderstaande verwerkingsprocedures niet anders is vermeld.
"Persoonsgegevens" is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 
Serverlogbestanden
U kunt onze websites gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. 
Bij elk bezoek aan onze website worden door uw internetbrowser gebruikersgegevens aan ons of onze webhosts/IT-serviceproviders doorgegeven en in serverlogbestanden opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen site, datum en tijd van het verzoek, het IP-adres, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanbieder die het verzoek indient. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege onze legitieme belangen bij het waarborgen van de goede werking van onze website en het verbeteren van onze diensten.
 
Neem contact

op met de verantwoordelijke persoon
Neem op elk moment contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Yana Krikunenko, Weizkamp 4, 51375 Leverkusen Deutschland, 0214-23078021, info@artis-diy.de

 
Proactief contact met de klant via e-mail
Als u proactief contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft opgegeven. Het doel van de gegevensverwerking is het behandelen en beantwoorden van uw contactaanvraag.
Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg in het geval van koopinteresse, totstandkoming van een bestelling) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG.
Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor de doeleinden van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u om redenen die verband houden met uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
 
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u opgegeven omvang. De gegevensverwerking is ten behoeve van het leggen van contact.
Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg in het geval van koopinteresse, totstandkoming van een bestelling) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG.
Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG voor de doeleinden van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u om redenen die verband houden met uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Ten slotte worden uw gegevens verwijderd, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
 


Klantenaccount Bestellingen      
 
Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.
 
Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en voor de verwerking van uw vragen. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een contract. Het niet verstrekken ervan verhindert het sluiten van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract met u. 
Uw gegevens worden hierbij bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling en IT-dienstverleners. We zullen in elk geval de wettelijke vereisten strikt naleven. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
 

Evaluaties       Reclame      
 
Gegevensverzameling wanneer u een opmerking plaatst 
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u opgegeven reikwijdte. De verwerking dient om u in staat te stellen opmerkingen te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.
 
Bij publicatie van uw reactie  wordt alleen de door u ingevoerde naam  gepubliceerd.

Bij het indienen van uw commentaar wordt ook uw IP-adres opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.
 
Koperszegel klantbeoordelingstool 
Onze website maakt gebruik van de klantenbeoordelingstool 'Käufersiegel' van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Wij zullen u hiertoe per e-mail aanschrijven, gebruikmakend van het technische systeem van de aanbieder van de beoordelingstool 'Käufersiegel' bij het verwerken van de bestelling.
Als onderdeel hiervan worden uw gegevens verwerkt met uw toestemming of op basis van onze legitieme belangen.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming, voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van feedbackverzoeken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de overeenkomstige link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributeur.
De verwerking vindt plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde beoordelingen van onze diensten als onderdeel van directe reclame. Hiertoe sturen wij u elektronisch een feedbackverzoek voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. E-mails worden verzonden naar het adres dat we van u hebben verkregen tijdens de verkoop van een goed of dienst. Het verzenden van feedbackverzoeken is onder voorbehoud dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres.
U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw recht van bezwaar vindt u in ons impressum. U kunt ook de link in het feedbackverzoek gebruiken. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transportkosten tegen basistarieven.
De hiervoor in het technische systeem van de beoordelingstool 'Käufersiegel' opgeslagen persoonsgegevens worden drie maanden na levering van de ter beoordeling geregistreerde goederen gewist.
 
Klantbeoordeling Shopauskunft
Wij gebruiken voor onze website de evaluatietool "shopauskunft.de", van  
Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig; "Shopauskunft") .
Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Om deze reden nemen we contact met u op via e-mail. Daarbij maken wij gebruik van een technisch systeem dat bekend staat als “Rechtssichere Bewertungsanfrage (een type beoordelingsverzoek dat juridisch verantwoord is, RBA)”. Als onderdeel van deze procedure verwerken wij de gegevens met betrekking tot uw bestelling (bestelnummer/factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten) en uw e-mailadres. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming, voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het vrijgeven van uw gegevens en het ontvangen van feedbackverzoeken.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de overeenkomstige link in de e-mail of door ons een bericht te sturen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Shopauskunft naar:  https://www.shopauskunft.de/datenschutz .
 
Winkelinformatie-widget
De Shopauskunft-widget is geïntegreerd in onze website. Dit dient om het aantal en de resultaten van onze beoordelingen die eerder van Shopauskunft zijn ontvangen, weer te geven en te adverteren. Om de widget weer te geven, is het technisch noodzakelijk om gebruiksgegevens vanuit uw internetbrowser naar de Shopauskunft-server te sturen en deze gedurende 7 dagen op te slaan in logbestanden (ook wel bekend als serverlogbestanden). Tot deze gegevens behoren de naam en URL van het geopende bestand, datum en tijd van het verzoek, het IP-adres van de verzoekende computer, de website van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL), de gebruikte browser en, indien nodig, de computer waarop systeem en de naam van uw toegangsprovider.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG vanwege ons legitieme belang om reclame te maken voor ons assortiment door het weergeven van klantbeoordelingen die al zijn ontvangen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. 
 
Website-logo voor Google Customer Reviews 
Het website-logo voor Google Customer Reviews van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") is in onze website geïntegreerd.
De integratie dient om het aantal en de resultaten van onze beoordelingen die eerder van Google zijn ontvangen weer te geven en om deelname aan dit programma te adverteren. Om het logo op onze website te kunnen tonen en u gepersonaliseerde advertenties op Google te kunnen tonen, maakt Google gebruik van cookies. Daarbij wordt onder andere uw IP-adres verwerkt en aan Google doorgegeven. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht zal onder meer gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ .

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van art. 25 alinea. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Ga voor meer informatie over servicevoorwaarden en privacy bij het gebruik van Google-klantenbeoordelingen naar  https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html  en  https://policies.google.com /privacy?hl=de
 
Opt-in-module
Google- klantbeoordelingen Wij gebruiken voor onze website de Google-klantbeoordelingen-beoordelingstool van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Om deze reden nemen we contact met u op via e-mail. Daarbij maken wij gebruik van de survey-opt-in-module van Google. Daarbij kan onder andere de volgende informatie worden verwerkt en aan Google worden doorgegeven: bestelgegevens (bijv. bestel-ID, land van levering, verwachte leverdatum, GTIN van de bestelde producten) en uw e-mailadres. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht zal onder meer gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ .
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid. 1 verlicht. a GDPR met uw toestemming, voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het vrijgeven van uw gegevens en het ontvangen van feedbackverzoeken. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Ga voor meer informatie over servicevoorwaarden en privacy bij het gebruik van Google-klantenbeoordelingen naar https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html en https://policies.google.com /privacy?hl=de

 
Gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres buiten de contractuele verwerking uitsluitend om u een nieuwsbrief voor onze eigen marketingdoeleinden te sturen, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributeur.
 
Uw gegevens worden tijdens de orderverwerking doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing. Het zal niet worden doorgestuurd naar andere derden.


Rederijen       Merchandise management      
 
Doorsturen van uw e-mailadres naar vervoerders voor informatie over de verzendstatus
We geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf in het kader van de contractuele verwerking, als u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd tijdens het bestelproces. De verzending is bedoeld om u per e-mail te informeren over de verzendstatus van uw bestelling. De verwerking zal plaatsvinden op basis van art. 6 (1) verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons of het transportbedrijf op te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
 
Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem in het kader van de orderverwerking voor de contractuele verwerking. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens zoals verzameld in de loop van de bestelling verzonden naar
JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven, Duitsland 


Betalingsdienstaanbieders       Kredietcontrole      

Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de Amazon Payments-betalingsservice op onze website, van Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Door de verwerking van gegevens kunt u betalen via de betalingsservice van Amazon Payments.
Om deze betalingsdienst te integreren is het essentieel dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert bij het bezoeken van de website (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, apparaatlocatie). Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser kan worden herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 para. 3 p. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 alinea. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan Amazon Payments verstrekt om de overeenkomst met u uit te voeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de Amazon Payments-betalingsservice is te vinden in het bijbehorende gegevensprivacybeleid op:https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Betalingsmogelijkheden van Klarna
Om u te voorzien van de betalingsmogelijkheden van Klarna, zullen wij persoonsgegevens aan Klarna verstrekken, zoals contactgegevens en bestelinformatie. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de door Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Klarna zal uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna .Koekjes 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.


Er worden cookies op uw computer opgeslagen. Je hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de overeenkomstige technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u vóór het plaatsen van cookies op de hoogte worden gesteld en kunt u in elk afzonderlijk geval beslissen of u deze instelling accepteert en het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Via onderstaande links kunt u zien hoe u cookies beheert (of onder andere deactiveert) in de belangrijkste browsers:
Chrome-browser:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable- and-disable-cookies-website-preferences
Safari:  https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technisch noodzakelijke cookies
Voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat om uw browser te herkennen na een paginawisseling en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze diensten vereisen dat de browser na een paginawisseling opnieuw wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van art. 25 alinea. 2 TTDSG. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) verlicht. f AVG vanwege ons grotendeels gerechtvaardigde belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons dienstenaanbod.

U hebt het recht om een ​​veto uit te spreken over deze verwerking van uw persoonsgegevens volgens art. 6 (1) verlicht. f AVG, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.

Gebruik van Consentmanager
Onze website maakt gebruik van de toestemmingsbeheertool Consentmanager van 
Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager").
Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw herroepingsrecht voor reeds verleende toestemmingen.
De verwerking van gegevens heeft tot doel de noodzakelijke toestemmingen voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen.
Hiervoor kunnen cookies worden geplaatst. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld en aan Consentmanager worden doorgegeven: datum en tijd van het ophalen van de pagina, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out-gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder c), AVG om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Consentmanager vindt u op: https://www.consentmanager.net/privacy.phpAnalyse Advertising tracking      
 
Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De verwerking van gegevens dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de toegang tot de website, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, de bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u toegang tot onze website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technieken zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 
Google vertrouwt op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op:  https://policies.google.com/privacy/frameworks  en  https://business.safety.google/adsprocessorterms/ . Zowel Google als de Amerikaanse overheid hebben toegang tot uw gegevens. Google kan uw gegevens combineren met andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere informatie die Google over u heeft. 
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Google gebruikt dit om uw IP-adres vooraf in te korten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragspartijen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van art. 25 alinea. 1 p. 1 TTDSG in samenhang met art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en/of op https://www.google.de/intl/ de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de .

 
Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Onze website maakt gebruik van het online marketingprogramma "Google Ads", inclusief Conversion Tracking (evaluatie van gebruikersacties). Google Conversion Tracking is een service die wordt beheerd door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Als u op advertenties van Google klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en kunnen dus niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk om cookies te volgen die betrekking hebben op de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Dit stelt ons in staat om het totale aantal gebruikers te achterhalen dat op onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is uitgerust met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. 
De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van  persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks  en  https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van art. 25 alinea. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer informatie en het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/


Gebruik van Google AdSense
Onze website maakt gebruik van de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). 
De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en deze te gebruiken om bezoekers van de website met gerichte, op interesses gebaseerde advertenties aan te spreken.
Deze functie toont gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk aan bezoekers van de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/ . Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als de derde de gegevens namens Google verwerkt. In geen geval zal Google uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van art. 25 alinea. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van de remarketing of functie "soortgelijke doelgroepen" van Google Inc.
Onze website maakt gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren.
Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en vormt de basis voor het produceren van op interesses gebaseerde advertenties. Met cookies kunnen websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website worden geregistreerd. De persoonsgegevens van websitebezoekers worden niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die waarschijnlijk eerder rekening houden met eerdere product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op basis van art. 25 alinea. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 alinea. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Meer gedetailleerde informatie over Google-remarketing en het bijbehorende gegevensbeschermingsbeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/Plug-ins
 
Gebruik van de Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient om het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website mogelijk te maken. De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt het echter wel mogelijk om andere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 
Gebruik van Google reCAPTCHA 
Onze website maakt gebruik van de dienst reCAPTCHA van  Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Het verzoek dient om te onderscheiden of de invoer is gedaan door een menselijke of automatische machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en door hen verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, aan Google overgedragen. Deze gegevens worden door Google binnen de EU en mogelijk ook in de VS verwerkt. 

 
Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht zal onder meer gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op https://policies.google.com/privacy/frameworks .
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
Meer gedetailleerde informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy . 
 
 
Gebruik van Google invisible reCAPTCHA
Onze website maakt gebruik van de invisible reCAPTCHA-service van eCAPTCHA van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Dit dient om te onderscheiden of de invoer is gemaakt door een menselijke of automatische machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die ook door onzichtbare reCaptcha worden gebruikt om onderscheid te maken tussen gewone gebruikers en bots. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de onzichtbare reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie en waar nodig ook in de VS verwerkt.

 
Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht zal onder meer gebaseerd zijn op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op https://policies.google.com/privacy/frameworks .

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
Meer gedetailleerde informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende gegevensbeschermingsbeleid vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy .

Gebruik van GoogleMaps
Onze website maakt gebruik van de functie voor het integreren van Google Maps van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze functie vertegenwoordigt visueel geografische informatie en interactieve kaarten. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens over bezoekers van de website wanneer zij pagina's met geïntegreerde Google Maps oproepen.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanwege ons legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.
Meer informatie over de door Google verzamelde en gebruikte gegevens, uw rechten en privacy vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html . U heeft ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.Rechten van betrokken personen en opslagduur
 
Duur van opslag 
Nadat de contractuele verwerking is voltooid, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, met name het belasting- en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u hiermee heeft ingestemd voor verdere verwerking en gebruik.
 
Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid. U heeft ook een recht van bezwaar tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 AVG, en op verwerking ten behoeve van direct marketing, volgens art. 21 lid 1 AVG.
 
Recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instantie
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instantie volgens art. 77 AVG als u van mening bent dat uw gegevens niet rechtmatig worden verwerkt.
 
U kunt een klacht indienen bij onder andere de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: + 49 211 384240
Fax: +49 211 38424999 E-
mail: poststelle@ldi.nrw.de
 
Recht van bezwaar
Als de hier beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met toekomstig effect.
Als het bezwaar gegrond is, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 
laatste update: 10.01.2022